Αποθετήριο

Στο πλαίσιο του συμποσίου παρουσιάστηκαν οι παρακάτω 3 εργασίες:

1. Ζουπίδης, Α. (2021). Η επίδραση των πεποιθήσεων μελλοντικών Νηπιαγωγών στην πρόθεσή τους να ενσωματώσουν διερευνητικές διδακτικές μεθόδους στη διδασκαλία τους. Παρουσιάστηκε ως προφορική ανακοίνωση, στο πλαίσιο του παραπάνω συμποσίου, στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, 19-21 Νοεμβρίου 2021.

2. Τσαλίκη, Χ., Παπαδοπούλου Π. και Μαλανδράκης Γ. (2021). Εξέλιξη πρακτικών εκπαιδευτικών για τη λεκτική αλληλεπίδραση ως αποτέλεσμα προγράμματος Επαγγελματικής Ανάπτυξης. Παρουσιάστηκε ως προφορική ανακοίνωση, στο πλαίσιο του παραπάνω συμποσίου, στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, 19-21 Νοεμβρίου 2021.

3, Καρνέζου, Μ., & Καριώτογλου, Π. (2021). Απόψεις και πρακτικές διευκολυντών για τη διερεύνηση στην μη τυπική εκπαίδευση. Παρουσιάστηκε ως προφορική ανακοίνωση, στο πλαίσιο του παραπάνω συμποσίου, στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, 19-21 Νοεμβρίου 2021.

  • Anastasios Zoupidis, Vasilis Tselfes & Petros Kariotoglou (2021): Preservice early childhood teachers’ beliefs that influence their intention to use inquiry-based learning methods, International Journal of Early Years Education, DOI: 10.1080/09669760.2021.1890552
  • Ενημερωτικό έντυπο για το πρόγραμμα (Στο συνέδριο των Ιωαννίνων και σε όσα συμμετάσχουν μέλη της ομάδας έργου, διανέμεται ηλεκτρονικά αν το συνέδριο είναι δικτυακό ή ως χάρτινο τρίπτυχο αν είναι δια ζώσης το «Πρόγραμμα συνοπτικά», για τη διάχυση του προγράμματος)